AKFS startade en sommarskola i Stockholm


Mer än
100 afghanska barn och ungdomar ges nu möjligheten att gå på sommarskola i Stockholm. Det är utbildningsförvaltningen i Stockholm stad som tillsammans med Afghanska kulturföreningen (AKFS) startar sommarskolan för att minska klyftorna mellan elever med afghansk bakgrund och det svenska samhället. Många av eleverna har flytt från krig och saknar därför sammanhängande skolgång. På sommarskolan får eleverna läsa språk, datakunskap och naturvetenskapliga ämnen. De får även ökade kunskaper om det svenska samhällets kultur, lagar och regler. Sommarskolan kommer att bedrivas på Åsö vuxengymnasium.

 

www.afghanan.se