آداب عید فطر

از انس رضی الله عنه روایت است که گفت : هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمدمردم دو روز (نیروز ومهرگان) را داشتند که به بازی وسرگرمی مشغول می شدند و جشن می گرفتند. پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: خداوند بجای آنها دو روز بهتری برای شما قرار داده است. روز عید فطر وروز عید قربان . (رواه النسائی وابن حبان- صحیح)

 

آداب و سنن عید
از سعید ابن مسیب رضی الله عنه روایت است که گفت: سنت عید فطر سه چیز است:
پیاده رفتن به مصلی (محل برگزاری نماز) - خوردن خرما قبل از خروج به نماز عید - رعایت نظافت، استعمال بوی خوش و مسواک زدن چنانکه در روز جمعه تأ کید شده است.
از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در یکی از جمعه ها فرمودند: خداوند این روز را برای مسلمانان عید قرار داده پس کسی که به نماز جمعه آمد، غسل بزند، واگر بوی خوش دارد استفاده کند و مسواک بزند. (رواه ابن ماجه / صحیح ۱۰۹۸))

صدقه دادن. (مسلم ۸۸۹)

بجا آوردن صله رحم (روابط خویشاوندی) (بخاری ۵۹۸۴)

پیامبردر روز عید فطر، صبح زود قبل از خوردن چیزی ، چند دانه خرما به تعداد فرد (وتر) می خورد. (بخاری ۹۵۳)
ولی در عید قربان چیزی نمی خورد وبعد از نماز از گوشت قربانی خود می خورد.(ترمذی ۲/۱۴۲)

رسول الله صلی الله علیه وسلم در راه رفتن به مسجد در روز عید تکبیر می گفت. (المحاملی/ صحیح( ۲/۱۴۲)
و اصحابش همچون ابن عمررضی الله عنه ابی امامه رضی الله عنه صدای خود را در این تکبیر بالا می اوردند.(البیهقی/ صحیح ۳/۲۷۶)

 

تکبیر عید فطر از غروب خورشید آخرین روز رمضانبا تکمیل (۳۰ روز یا رؤیت هلال ماه شوال) و به نص آیه (و لتکملوا العدة و لتکبروا الله علِِِِِِِي ما هداکم) شروع می شود و رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرین وقت آن را پایان نمازعید مشخص کردند طبق حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده است. (المحاملی/صحیح ۲/۲۴۱)
الفاظ تکبیر
الله اکبرالله اکبر، لاإله إلا الله، والله اکبرالله اکبر، ولله الحمد( ابن شیبه )
الله اکبرالله اکبرالله اکبر، لاإله إلا الله، والله اکبرالله اکبر، ولله الحمد (امام مالک وامام شافعی این لفظ را نیز جائز می دانند)


اهمیت نمازعید وتاکید به رفتن به نمازعید
از ام عطیه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله

علیه وسلم به ما فرمودند که دختران بکر (ازدواج نکرده) وزنان قاعده را به مصلی ببریم تا کار نیک و دعوت مسلمانان را مشاهده کنند وزنان قاعده از مصلی کناره می گرفتند (متفق علیه /بخاری /مسلم ۸۹)

حال وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم به زنان چنین توصیه می کند مطمئنا این اهمیت و تاکید پیامبر شامل حال مردان بیشتر می شود.
رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز عید فطر نماز تمام می شد تکبیر را قطع می کردند (المحاملی)
پیامبرصلی الله علیه وسلم پیاده به مصلی می رفت و برمی گشت. (ابن ماجه / حسن ۱۲۹۴)

برای مأمومین مستحب است که برای نمازعید زود به مصلی بروند اما برای امام سنت است دیرتر به مصلی برود.(بخاری۹۵۶)
برای نمازعید سنت قبلیه وبعدیه وجود ندارد.ولی وقتی وارد مسجد شدیم می توانیم سنت تحیه مسجد بخوانیم.

نمازعید دو رکعت است

 

نمازعید دو رکعت است که بصورت زیر خوانده می شود
پس از تکبیرة الإحرام دعای استفتاح (وجهت) را می خوانیم و سپس هفت تکبیر دیگر می گوییم در رکعت دوم بعد از تکبیر انتقال (بالا آمدن از سجود) پنج تکبیر دیگر می گوییم در هر رکعت پس از تکبیرات دعای تعوذ « أعوذ بالله » و سوره حمد می خوانیم- در بین تکبیرات حمد و ثنای خدا را می گوییم و او را مورد مجد و تعریف قرار می دهیم (سبحان الله والحمدلله و لاإله إلا الله والله اکبر) وبر رسول الله صلوات می فرستیم. ( طبرانی / صحیح ۹۵۱۹)

 

تبریک وتهنیت گفتن به یکدیگر
اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که روز عید همدیگر را ملاقات می کردند به یکدیگر می گفتند: تقبل الله منا ومنکم (خداوندا از ما و شما قبول بگرداند) (المحاملی حسن)
کسانی که به نماز عید همراه امام نرسند وهمچنین زنانی که در خانه هستند می توانند آن را بجا آورند.(بخاری۹۸۷)

 

منکرات

برخی از منکرات که در عید انجام داده می شود وباید از آنها پرهیز کرد
ـ تکبر وکوچک شمردن دیگران
ـ مصا فحه و دست دادن به نامحرم
ـ تقلید مردان از زنان وبرعکس در حرکات و لباس
ـ رفتن زنان با آرایش و زینت و بوی خوش به اماکن عمومی وایجاد اختلاط
ـ اسراف و زیاده روی در تمام موارد خصوصا در لباس و سفره عید
ـ عدم توجه به فقراء و نیازمندان
ـ عدم رعایت صله رحم مخصوصا نسبت به کسانی که به کمک و یاری نیاز دارند.
                                     شیخ موسی بازماندگان

 

www.afghanan.se