مکتب تابستانی برای شاگردان افغان

 

انجمن کلتـوری افغانها درسويد ن کورس شش هفته ای تابستانی را برای شا گردان افغان بشکل رايگان برگزارمی نمايد، درضمن جهت سهولت ومساعدت به شاگردان علاقمند هزينه رفت وآمد (کارت سرويس) نيزپرداخته ميشود. علاقمندان ميتوانند از امروز تاریخ  2006-04-24الی  2006-05-05برای ثبت نام  اقدام نمايند. لطفاً برای کسب اطلاعات بيشتربه اينجا کليک کنید و یا به تیلفون های ذيل تماس بگیرید.

تیلفون
:  073-939 46 22 , 076- 229 58 12  ,  070-406 51 85

آدرس  الکترونيکی : 
info@afghanan.se

 

 

ѐ