اطلاعيه مکتب تابستانی سال 2009


انجمن کلتـوری افغانها  در سويد ن  مکتب چهار هفته ای  تابستانی را برای شاگردان بشکل رايگان برگزار می نمايد، در ضمن جهت سهولت و مساعدت به شاگردان علاقمند هزينه رفت و آمد ( کارت سرويس ) نيز پرداخته ميشود. علاقمندان ميتوانند از امروز تاریخ  07-05-2009 الی 2009-06-10 برای ثبت نام  اقدام نمايند. لطفاً برای کسب اطلاعات بيشتربه اینجا کليک کنید و یا به تیلفون های ذيل تماس بگیرید.

تیلفون: 073-939 46 22 , 076- 229 58 12 , 070-406 51 85

درين مورد بيشتر بخوانید !

برای دریافت فورم اینجا کلیک کنید!

آدرس  الکترونيکی :  info@afghanan.se