مکتب تابستانی شروع بکار کرد

 

 

حسب اطلاعيه قبلی تاريخی 14-06-2006 انجمن کلتوری افغانها درسويدن، مکتب تابستانی بتاريخ 19-06-2006 با محفل باشکوهی با حضورداشت تعداد کثيری از شاگردان و والدين محترم شان با تلاوت چند آيه ازقرآن عظيم الشان و دعای خير وسعادت توسط محترم حاجی محمد عيسی خان (ابراهمی) معاون انجمن کلتوری افغانها درسويدن آغاز و بعداٌ محترم سليم عابد ( پيمان ) مديرمکتب تابستانی تشريف آوری والدين محترم وشاگردان عزيز را به مکتب تابستانی خيرمقدم گفته و پيرامون مکتب تابستانې در رابطه به ضرورت ايجاد همچون مکتب با کيفيت قابل قبول با داشتن معلمين با تجربه که تحصيلات عالی داشته باشند و بتوانند مشکلات شاگردان  را در اسرع وقت حل کنند، به حاضرين مجلس معلومات مفصل ارايه نمود و متعاقباٌ استادان محترم مربوط مکتب تابستانی را که اکثراٌ تحصيلات عالی درسويدن داشتند جداگانه با شهرت، سويه و درجۀ تحصيلی شان به شاگردان و حاضرين مجلس معرفې نمود که بعداٌ ازجانب حاضرين مجلس با اظهار چک چک گرم استقبال خوب بعمل آمد. درين مورد بيشتر بخوانيد

 

اداره مکتب تابستانی  
  19-06-2006     

 

ѐ