دعوت به عموم افغانهای مقيم سويدن

 

ازتمام افغانهای مقیم سویدن احترامانه دعوت بعمل میآید تا درمحفل افتتاحیه مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن، که روز دوشنبه مورخ 26/06/2006 ساعت 08.30 صبح آغاز می گردد تشريف بياورند .

 


 

 بر حسب توافق جلسه ای تاريخی  05-06-2006 انجمن کلتوری افغانها درسویدن و سفارت دولت اسلامی افغانستان مقيم ناروی تصمیم اتخاذ شد که برادر محترم محمد یحی معروفی سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان برای کشورهای سکندنوی و سایراعضای محترم سفارت جهت شرکت در محفل افتتاحیه مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها در ستاکهلم بتاریخ  26-06-2006  نيز تشریف میاورند.

 

 

روی این ملحوظ از تمام افغانهای مقیم سویدن احترامانه دعوت به عمل میآید که در محفل افتتاحيه  فوق الذکر به آدرس ذیل تشریف آورده ممنون سازند.

 

Datum: 2006-06-26

Tid: Kl. 08: 30 - 11:00

Plats: Åsö vuxengymnasiums aula.

 

Adress:

            T- bana Skanstull
Blekingegatan 55

Stockholm

 

انجمن کلتوری افغانها در سویدن
  23-06-2006          

ѐ