مکتب تابستانی رسماً افتتاح شد

 

 امروز دوشنبه مورخ 26/06/2006  مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها در سويدن رسماٌ افتتاح شد.

 

 

مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها در سویدن با اشتراک :

سفیرکبیر جمهوری اسلامی افغانستان برای کشور های اسکاندنوی محترم محمد یحی معروفی، رئیس لیسه های استاکهلم محترم  پر اينگبک،  نماینده کمیته افغان سویدن محترم ماريه اشن برينرم، محترم متس ونرهولم مسؤل  تيما زبانهای مادری، رئیس جوانان حزب کریس دیموکرات محترمه ايلا بولين،

 

رئيس انجمن کلتوری افغانها درسويدن محترم انجينر محمدهاشم ، رئيس انجمن معلمين افغان درسويدن و مديرليسه تابستانې محترم سليم عابد (پيمان) ، رئيس انجمن انجينران افغان محترم وحيد (درياب) ، معاون انجمن کلتوری افغانها محترم حاچی عيسی خان، محترم ډگروال محمدعالم (عاليمې) يکې از والدين شاگردان ، محترمه راضيه  يکې از معلين لسان مادری ،

 

شاگردان عزیز مکتب تابستانی با والدین محترم شان و تعداد کثیری از هموطنان گرانقدر ما با تعدادی زیادی از مهمانان خارجی و داخلی ساعت 09.00 صبح آغاز و تا ساعت 12.30 ادامه داشت.

                                                       

برگشت به صفحه نخست