نمایش  تصا ویر از گوشه  و کنار میهن عزیز ما افغانستان

 

روز جمعه مورخه 07-07-2006  ساعت 10 قبل از ظهر ریئس کمیته افغانستان سویدن درستاکهلم به مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن تشریف آورده بود.

موصوف با یک تعداد تصاویر جالب و دیدنی جهت ارتقاع سطح آگاهی شاگردان از مناطق مختلف کشور عزیز ما افغانستان که ذریعه پروجکتور به همکاری اداره مکتب تابستانی بنمایش گذاشته شد، مورد توجه و پسند شاگردان قرار گرفت .
 دراخیر برادر محترم سليم عابد (پيمان) مدير ليسه تابستانی از همکاری رئيس کميته افغان سويدن  تشکر نموده و پروگرام با کف زدن واستقبال گرم شاگردان خاتمه یافت.

                                                                      اداره مکتب تابستانی
 

 

برگشت به صفحه نخست