عيد سعيد فطر بر شما مبارک باد!

 

شبکه تلويزونی عربستان سعودی "سعودی يک" امشب ساعت 18:50 به نقل قول از کميته حلال آن کشوراعلان کرد که روزجمعه مورخه 2007-10-12 روزاول عيد سعيد فطر است.  به همين دليل مسجد جامع عرب ها واقع ميد بورياره

(Medborgareplatsen) درستوکهولم هم روزجمعه را عيد اعلان کردند.

 

انجمن کلتوري افغانها در سويدن حلول عيد سعيد فطر را به ملت مسلمان افغانستان و همه مسلمانان جهان بويژه خواهران و برادران افغان ما در سويدن تبريک و تهنيت می گويد. و از خداوند متعال ميخواهيم که طاعات و عبادات همه ما را در درگاه خود بپذيرد و از گناهان ما درگذرد و ما را از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار دهد.

 

عيد فرصت بزرگی است که از کينه ها و حسادت های گذشته دست بکشيم و سينه های خود را برای ارزش های زيبايی چون محبت، گذشت و برادری فراخ گردانيم. اين روزها فرصتی طلايی است تا در آن رابطه ميان خود و خداوند و ميان خود و بستگان و همسايگان خود را تقويت و تحکيم بخشيم. اين ايام فرصت مغتنمی است تا صفحه تازه ای در زندگی خود باز کنيم و در آن زلالی صفات برادری را با تمام معانيش تجربه کنيم، فرصتی گهربار است تا در آن صله رحم به جا آوريم و از خانواده های غم ديده ديدن و اشک از چشمان فرزندانشان پاک کنيم و دست هايشان را به نشانه همبستگی و ياری بفشاريم، به ديدار خانواده های مريض دار برويم تا احساس کنند که ما هميشه در کنار آنان هستيم و رنج ها و مشکلات آنان را رنج ها و مشکلات خود می دانيم. اين روزها فرصتی است تا به ديدار فقرا و مساکين برويم و دست ياری به سوی آنان دراز کنيم تا شايد در کنار رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله عليه و سلم در بهشت برين جای گيريم، زيرا آن حضرت ما را به کمک و ابراز محبت و دوستی به فقرا و مساکين و يتيمان و بيوه زنان سفارش فرموده است.

"عيد" مکتب بزرگ و گسترده ای است تا در آن ارزش های اسلامی و اخلاق والای اين دين گرامی را که محبت و همکاری و همياری و پيوندها را در خود دارد، احيا کنيم.

 

"عيد" شادی است و اين شادی را بايد به درون همه خانه ها ببريم و بر لب همه کودکان و مردان و زنان و سالمندان بنشانيم و بايد به ياد داشته باشيم که در اين عيد مبارک بايد از هر آنچه خشم وغضب خداوند متعال را به همراه دارد، دوری کنيم و از مصرف مال در راهی که خداوند حلال نکرده است، خودداری و از اختلاط و برهنگی اجتناب ورزيم.

از خداوند متعال می خواهيم که ما را از خوشی ها و شادی های اين عيد بي بهره نگذارد و عيد ديگر در حالی بر ما حلول کند که افغانستان از لوث وجود اشغالگران و استعمارگران غاصب پاک شده باشد و اين سرزمين ما به آغوش مردم مسلمان ما باز گشته باشد.

 

                                                  انجمن کلتوری افغانها در سويدن

 

برگشت به صفحه نخست