مسابقه نهای فوتبال بین تیم های مکتب تابستا نی افغانها


مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن ، امروز چهارشنبه مورخه 18-07-2007 مسابقه نهای فوتبال را بین تیم های مختلف خویش دریک فضای کاملاٌ صمیمانه و دوستانه از ساعت 09:00 صبح الی 13:00 بعد از ظهر براه انداخته بود که در نتیجه تیم فوتبال صنف نهم مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن برنده مسابقه شدند. تیم فوتبال صنف نهم مکتب تابستانی برنده مسابقه
 

برگشت به صفحه نخست