مراسم افتتاح مكتب تابستانی انجمن كلتوری افغانها دراستهكولم

 

مراسم افتتاح مكتب تابستاني انجمن كلتوری افغانها درستاكهلم با برگذاری يك محفل با شكوه ومجلل با اشترك يكتعداد زياد ازافغانهای مقيم سويدن و سفير كبير دولت اسلامي افغا نستان برای کشورهای سکادنياوی مقيم ناروی ويکعده از اعضاي بلند پايه وزارت تعليم وتربيه دولت سويدن ، مسئولين رابطه العالم الاسلامي مقيم سويدن و يکتعداد از مهمانان داخلی و خارجی بتاريخ 62/06/2006 ازطرف انجمن كلتوری افغانها درسويدن ومسئولين مكتب تابستاني درشهرستاکهلم در مقر مكتب تابستاني افغانها ( اوسوجم نيازوم ) با ايراد بيانيه های اشخاص آتي توسط نطاق مشهور و معروف افغان محترمه پروين از ساعت 9:00 - 11:00 بتر تيب ذيل صورت گرفته است.

برای دیدن ويدیو کلیب اینجا را کلیک کنید!

 -1افتتاح پروگرام با تلاوت چند آياتی از كلام الله مجيد ودعا توسط قاری محمد ابرار آغاز گرديد.

 -2برادرمحترم ډگروال محمد عالم (عالمي) به نماينده گي از والدين شا گردان بيا نيه شان را به مضمون ذيل ابراز نمودند.:

 -3محترمه ماريه اشينبرينرنماينده كميته افغان سويدن بيانيه خود را به لسان سويدني ايراد نمودند:

 -4محترمه ايله بولين رئيس (KDU) بيانيه خود را به لسان سويدني ايراد نمودند:

 -5برادر محترم سليم عابد ( پيمان ) رئيس انجمن معلمين افغان در سويدن و مدير مكتب تابستاني انجمن كلتوری افغانها درستاکهلم راجع به ضرورت تاسيس ، اهميت و چگونگي مكتب تابستاني برای شاگردان افغان واظهار سپاس و امتنان از اشتراک حاضرين محفل بيانيه خود را به مضمون ذيل ايراد فرمودند:

براي ديدن ويديو کليب اينجا را کليک کنيد!

 

 -6برادر محترم انجينر محمد هاشم رئيس انجمن كلتوری افغانها در سويدن بيانيه  شان را در طرز تشکيل ، اهداف وفعاليت انجمن كلتوری افغانها در سويدن به مضمون ذيل ايراد داشتند

براي ديدن ويديو کليب اينجا را کليک کنيد!


 -7
محترم پراينگ بك رئيس ليسه های  ستاکهلم بيانيه خود را به لسان سويدني به مضمون ذيل ايراد نمودند:

براي ديدن ويديو کليب اينجا را کليک کنيد!

 

8. برادر محترم  انجنير وحيد  درياب  ريئس  انجمن  انجنيران افغان  در سويدن      (AEAS) بيانيه شانرا در رابطه به اهداف و فعاليت ها ي انجمن انجنيران افغان در سويدن و همکاري شانرابا مکتب تابستاني انجمن کلتوری افغانها در سويدن به مضمون ذيل ايراد فرمودند:

براي ديدن ويديو کليب اينجا را کليک کنيد!

 

9. محترم متس وينرهولم مسؤل تيما زبان مادري بيانيه شانرا بزبان سويدني به مضمون ذيل ايراد فرموده اند:

10. محترمه را ضيه يکي از معلمين زبان مادري به نمايندگي از معلمين زبان مادري بيانيه شانرا با اظهار سپاس و اتمنان از تاسيس مکتب تابستاني توسط انجمن کلتوري افغانها در سويدن به مضمون ذيل ايراد فرمودند:

11. برادر محترم انجنيرعبدالصبور به نمايندگي از والدين شاگردان ، اظهار سپاس از تاسيس مکتب تا بستاني انجمن کلتوري افغانها در سويدن بيانيه خود را به مضمون ذيل ايراد فرمودند:

12. برادر محترم يحي (معروفي) سفير کبير دولت جمهوري اسلامي افغانستان براي کشورهاي سکانديناوي بيانيه مفصل به لسان انگليسي و دري از سپاسگذاري و رضامندي زياد نسبت تاسيس مکتب تابستاني افغانها که به ابتکار انجمن کلتوري افغانها در سويدن صورت گرفته است  بزگترين مؤفقيت و افتخار انجمن کلتوري افغانها در سويدن دانسته و وعده هرنوع  مساعدت  و همکاري را به  مضمون ذيل ايراد فرمودند:

براي ديدن ويديو کليب اينجا را کليک کنيد!

 

13. برادر محترم حاجي عيسي خان (ابراهيمي) معاون انجمن کلتوري افغانها در سويدن از بابت کميت و کيفيت و ضرورت تاسيس مکتب تابستاني انجمن کلتوري افغانها در ستاکهلم بيانيه به  مضمون ذيل ايراد فرمودند:

براي ديدن ويديو کليب اينجا را کليک کنيد!


 

در اخير پروگرام جهت استحصال فضل و کرم الهي و توفيق مزيد در راه تطبيق دين مبين اسلام ، کلتور و فرهنگ افغاني ، تحکيم وحدت، اتحاد و اتفاق في مابين تمام افغانها، يک دعاي مسنونه دسته جمعي از طرف برادر محترم حاجي محمد عيسي خان (ابراهيمي)  و تمامي حاضرين محفل به شرح ذيل صورت گرفت:

بعد از ختم پروگرام عده اي از حاضرين محفل بشکل دسته جمعي با احساسات نيک بطرف محل مخصوص افتتاح تشريف فرما شدند و بعداً مراسم قيچي کردن فيته افتتاح مکتب تابستاني از طرف برادر محترم انجنير محمد هاشم ريئس انجمن کلتوري افغانها در سويدن ، برادر محترم يحي (معروفي) سفير کبير دولت جمهوري اسلامي افغانستان براي کشورهاي سکانديناوي و محترم پراينگ بك ريئس ليسه هاي ستاکهلم اغاز و از جانب حاضرين با کف زدنها استقبال گرم بعمل آمد.

براي ديدن ويديو کليب اينجا را کليک کنيد!

متعقباً برادر محترم سليم عابد ( پيمان ) مدير مكتب تابستاني انجمن كلتوری افغانها درستاکهلم ، مسئولین اداری و استادان مکتب تابستانی بعضی از صنوف شاگردان ، سالون کامپیوتر و بعضی از مواد تدرسی را که توسط معلمين مکتب تابستانی برای افغانها قبلاٌ تاليف و تهیه شده بود بشکل نمونه و مثال جهت اطمنان واعتماد بیشتربه سفیر دولت اسلامی افغانستان و آراکین موجود بلند پایه دولت سویدن و والدین محترم شاگردان به محضرنمایش گذاشتند.

بعداً در پروگرام نان سرديکه از طرف انجمن کلتوری افغانها به ضیافت تمام حاضرین محفل افتتاحیه ترتیب و تنضیم شده بود بشکل احسن درفضای صمیمیت و اخوت شرکت بعمل آورده شد.

بعداً برادر محترم محمد یحی (معروفی) سفیر دولت اسلامی افغانستان درمحل مخصوصی تعین شده با یکتعداد از برادران و خواهران افغان بخاطر اخذ معلومات از مشکلات شان و یا موجودیت بعضی از سوال و جواب ها داخل مذاکره و مفاهمه قرار گرفت که عندالموقع به سوال های برادران و خواهران افغان ذيلاٌ جوابهای لازمه ایرایه فرمودند:

در ختم مراسم افتتاحيه سفیر دولت اسلامی افغانستان برادر محمد یحی (معروفی) ، اعضای اجرایه انجمن کلتوری افغانها در سويدن  در هوتل مخصوص که از طرف ی انجمن کلتوری افغانها در سویدن تجویز نان چاشت اتخاذ شده بود انتقال داده شدند که بعد از صرف نان چاشت برادر محترم یحی (معروفی) سفیر دولت اسلامی افغانستان با بدرقه بعضی از اعضای اجرائيه وی انجمن کلتوری افغانها در سویدن از مرکز ستاکهلم تا میدان هوایی آرلندا رسانید شد تا بلاخره به ساعت 15:30 بعد از ظهر جناب محترم سفیر صاحب دولت اسلامی افغانستان از میدان هوایی آرلندا مرخص و عازم دولت  ناروی  شدند.

این بود گدارش محفل افتتاح مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها در سویدن که به حضور علاقمندان و شایقین محترم تقدیم شد.

انجمن کلتوری افغانها در سویدن

 

 

 

برگشت به صفحه نخست