مسجد برای پنج وقت نماز جماعت باز است

 

طوریکه همه میدانند مسجد جامع افغانها در روگسوید بیش از دو سال در خدمت هموطنان و نمازگذاران است  و زمینه  پنج وقت نمازجماعت در آن مساعد شده است.

برای امامت وباز نگهداشتن مسجد، مسؤلین مسجد جامع افغانها الحاج مولوی صاحب محمد عارف را از افغانستان دعوت نمودند. مولوی صاحب محمد عارف یک عالم برجسته و متجرب کشور عزیز ما افغانستان میباشد که بیوگرافی مختصر شان قرار ذیل است:

 الحاج مولوی محمد عارف فرزند محمد آصف درسال ۱۳۳۲ در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل چشم بدنیا گشود. تعلیمات ابتدای خویش را نزد علما و استادان کرام در افغانستان فراگرفت، برای فراگیری تعلیمات عالی به کشور پاکستان رفت و در آنجا در مدرسه نقشبندی سیفیه به تعلیماتش ادامه داد تا سند فراغت دورۀ عالی را بدست آورد. مولوی صاحب بتاریخ ۱۳۷۱/۲/۱ دوباره به افغانستان برگشت و در شهر مزار شریف در مسجد جامع گذراستالغها به حیث خطیب و در عین زمان به حیث استاد در دارالعلوم مدرسه عالی اسدیه ایفای وظیفه مینمود.

مولوی محمد عارف به دعوت مسجد جامع افغانها لبیک گفت و بتاریخ ۲۰۰۹/۰۸/۰۸ وارد شهر استاکوهلم شد.


 

www.afghanan.se