تصاویری از نماز عید رمضان!


تعدادی
کسیری از افغانهای مسلمان مقیم ستو کهولم نماز عید سعید فطر را امروز سه شنبه مورخه 29-09-2008 ساعت 9 بجی صبح در مسجد جامع افغانها واقع روگسوید مشترک در یک فضای اسلامی و افغانی ادا نمودند، چای صبح روز عید را باهم دریک فضای برادری و محبت افغانی صرف نموده و بعدا تحفه های مواد خوراکی را که از طرف شرکت محترم دگروال صاحب میرباز به  مسجد جامع افغانها تحفه داده شده بود ازطریق مسجد به نمازگذاران بشکل تحفه عید توزیع شد. 

برای دیدن عکسها ی نماز عید
 در مسجد جامع افغانها بالای عکس ذیل کلیک کنید!

 

 
www.afghanan.se