عيد سعيد اضحی بر شما مبارک باد!

روز جمعه مورخه 27/11/2009  روز اول عید سعید اضحی است.  به همین دلیل مسجد جامع افغانها در روگسوید هم روز جمعه را روز اول عید سعید اضحی اعلان کردند.

جهت سهولت نمازعید درمسجد جامع افغانها دو بار ادأ میگردد:

  • بار اول ساعت 08.30 صبح

  • بار دوم ساعت 10.00 صبح

انجمن کلتوری افغانها در سویدن حلول عید سعید اضحی را به ملت مجاهد افغانستان و همه مسلمانان درسراسر جهان تبریک و تهنیت می گوید. و از خداوند متعال می خواهید که طاعات و عبادات همه ما را در درگاه خود بپذیرد و از گناهان ما درگذرد و ما را از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار دهد.

 

www.afghanan.se