عکسهای بار دوهم نماز عيد سعيد فطر!


نماز عید سعید فطربار دوم  به امامت محترم قاری صاحب ابرار ادأ گردید.برای دیدن عکسهای بیشتر بالای عکس کلیک کنید!

 

www.afghanan.se