اعلان فاتحه

 
بسم الله الرحمن الرحيم

·    سيد شريف "سادات"
 

  نسبت وفات مادرسيد شريف "سادات" که جنازه قبلاً درکابل به خاک سپرده شده  به اطلاع دوستان و عزیزان رسا نید ه می شود که فاتحه مردانه به روز شنبه مورخ (5) سپتمبر سال 2009 از ساعت یکنیم الی سه  بجه بعد از ظهر در مسجد جامع افغانها واقع Askarsundsgatan 4, Rågsved گرفته می شود.

انالله و انا الیه راجعون

برای معلومات بیشتر به تیلیفون ذیل تماس گرفته شود:

2872460 (076)

  ابراز تسلیت:

   انجمن کلتوری افغانها درسویدن از بارگاه ایزد متعال برای مرحومه جنت فردوس استدعا نموده و به باقی فامیل شان صبر جمیل می خواهد.
 

www.afghanan.se