صفحه اول

اخبار افغانستان

درباره انجمن

فعاليتها انجمن

عضویت درانجمن

لينکهای مفید

تماس با انجمن

کلتور و فرهنگ

مسجد جامع افغانها

اعلان فاتحه

اوقات نماز

صنوف دینی و زبان مادری

تماس با مسئولین مسجد

قرآنکریم د ترجمه سره

اسلامی سایتونه

منابع آموزشی و کتب درسی

تلویزيون زنده افغانی

دافغانستان نقشه

تقویم افغانی

البوم عکسها

شعروادب

درباره انجمن

 

انجمن کلـتـوری افغانها درسویدن (AKFS) درسال ١٣٨٤ توسط عدۀ  از افغانهای مقیم سویدن بنیاد گذاشته شد.

 

اهداف انجمن

گردهمايی افغانهای مقيم سویدن برای ايجاد تفاهم، همکاری، حفظ و انکشاف ارزشهای ملی ، کلتوری و  فرهنگی.

ايجاد امکانات برای آموزش و پرورش کودکان و جوانان افغان در مسايل لسان مادری ،امور مذهبی ،کلتوری و فرهنگی و مسایل اجتماعی.

تهیه نمودن کـُتب و مواد درسی به زبانهای ملی افغانستان.

تجلیل و برگزاری روزهای ملی و مذهبی افغانستان.