صفحه اول

اخبار افغانستان

درباره انجمن

فعاليتها انجمن

عضویت درانجمن

لينکهای مفید

تماس با انجمن

کلتور و فرهنگ

مسجد جامع افغانها

اعلان فاتحه

اوقات نماز

صنوف دینی و زبان مادری

تماس با مسئولین مسجد

قرآنکریم د ترجمه سره

اسلامی سایتونه

منابع آموزشی و کتب درسی

تلویزيون زنده افغانی

دافغانستان نقشه

تقویم افغانی

البوم عکسها

شعروادب

فعالیتها ی انجمن

 

   گردهمايی افغانهای مقيم سویدن برای ايجاد تفاهم، همکاری، حفظ و انکشاف ارزشهای ملی ، کلتوری و  فرهنگی.

 

  ايجاد امکانات برای آموزش و پرورش کودکان و جوانان افغان در مسايل لسان مادری ، مذهبی ،کلتوری و فرهنگی و مسایل اجتماعی.

 

  تهیه نمودن کُـتب و مواد درسی به زبانهای ملی افغانستان.

تجلیل و برگزاری روزهای ملی و مذهبی افغانستان.

 

مساعدت درعزا داری و برگزاری فاتحه.