صفحه اول

اخبار افغانستان

درباره انجمن

فعاليتها انجمن

عضویت درانجمن

لينکهای مفید

تماس با انجمن

کلتور و فرهنگ

مسجد جامع افغانها

اعلان فاتحه

اوقات نماز

صنوف دینی و زبان مادری

تماس با مسئولین مسجد

قرآنکریم د ترجمه سره

اسلامی سایتونه

منابع آموزشی و کتب درسی

تلویزيون زنده افغانی

دافغانستان نقشه

تقویم افغانی

البوم عکسها

شعروادب

عضویت در انجمن

 

شرایط عضویت در این انجمن:

  تمام  افغانهای مقیم سویدن میتوانند  بصورت داوطلبانه عضویت انجمن را حاصل نمایند.

برای معلومات مزید میتوانند به مسؤلین انجمن در تماس شوید.

 

  فورم عضویت:

 برای دریافت فورم انجمن به اینجا کلیک کنید.

بعد از پر کردن ، فورم عضویت را به آدرس انجمن بفرستید.

 

حق العضویت در انجمن:

عضویت در انجمن در شرایط فعلی مجانی میباشد.