صفحه اول

اخبار افغانستان

درباره انجمن

فعاليتها انجمن

عضویت درانجمن

لينکهای مفید

تماس با انجمن

کلتور و فرهنگ

مسجد جامع افغانها

اعلان فاتحه

اوقات نماز

صنوف دینی و زبان مادری

تماس با مسئولین مسجد

قرآنکریم د ترجمه سره

اسلامی سایتونه

منابع آموزشی و کتب درسی

تلویزيون زنده افغانی

دافغانستان نقشه

تقویم افغانی

البوم عکسها

شعروادب

 

اسلامی سایتونه

 

  نماز با ترجمه دری بشکل صدا و متن

 

  طریقه نماز خواند بزبان سویدنی

 

  راهنمای دینی بزبان سویدنی

 

 راهنمای دینی بزبان انگلیسی

 

سيستم تلفني قرآن

 

Islam på svenska

www.mufu.se/news.php

 

www.al-ibadah.com

 
www.islam.se


www.detgoda.se


www.alternativmedia.net


www.ikfm.se


www.ifis1.se