عيد سعيد فطر بر شما مبارک باد!

اليوم مورخ 2007-10-12 به ساعت 09:10  نماز عید سعید فطر باشتراک بیشتر از ششصد نفر برادران و خواهران افغان و اتباع خارجی در مسجد جامع افغانها واقع روگسوید ستوکهولم ادا شد. برای دیدن عکسهای مراسم نماز عید سعید فطر بالای عکسها و یا لینک کلیک کنید!

 

 

ویدیو کلیپ از شهر کابل در روزعید!    

 

برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید!    

 

 

برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید!    

 

برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید!    

 

برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید!    

 

برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید!    

 

برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید!    

 

برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید!    

 

 

2007-10-12   

مسجد جامع افغانها در ستو کهولم